My girlfriend and I stayed for 3 days with Jeeban and his wonderful family. They were extremely kind and hospitable. This is a great oppurtunity to learn about farming and permaculture. We also learned so much about Nepalese culture from language to religion and lifestyle. Please do not expect a fancy place with wifi or white glove service. This is mainly an oppurtunity to learn how real Nepalese people live on a daily basis.

Ako at ang aking kasintahan ay nanatili sa loob ng 3 araw kasama ang Jeeban at ang kanyang kahanga-hangang pamilya. Sila ay lubhang mabait at mapagpatuloy. Ito ay isang mahusay na oppurtunity upang malaman ang tungkol sa pagsasaka at permaculture. Natutunan din namin ang tungkol sa kultura ng Nepal mula sa wika sa relihiyon at pamumuhay. Mangyaring huwag asahan ang isang magarbong lugar na may wifi o white glove service. Ito ay higit sa lahat ng isang oppurtunity upang malaman kung paano ang tunay na Nepalese tao nakatira sa isang pang-araw-araw na batayan.

Harland McGee